Vestea fulgerătoare a morții iubitului nostru Episcop Florentin Crihălmeanu ne-a îndurerat profund inimile, care într-o clipă a adunat surorile în fața altarului pentru a încredința sufletul blând al păstorului nostru în mâinile Păstorului Veșnic, care l-a chemat la Sine.

Preasfințitul Florentin a fost un om dăruit lui Dumnezeu și semenilor, dedicat rugăciunii, cu o vastă cultură, respectuos față de toți oamenii indiferent de rang, blând, iubitor, discret, sensibil la nevoile sufletești și trupești ale aproapelui, un om de sacrificiu și de o smerenie exemplară, o personalitate eminentă.

Nu întâmplător a fost numit din partea Conferinței Episcopilor Catolici din România, responsabil cu viața consacrată, deoarece a fost un om al rugăciunii, al meditației și contemplării lui Dumnezeu, fiind foarte aproape și prezent în toate Comunitățile călugărești din Eparhie și în întreaga Biserică Catolică. Anunțul de numire ca episcop l-a primit în timp ce era în mănăstirea noastră, iar plecarea sa din această lume a fost din Mănăstirea Surorilor Maicii Domnului. A ales mereu să stea aproape de mănăstiri, oaze de rugăciune și liniște, unde se întărea pentru misiunea sa.

Suntem profund recunoscătoare pentru susținerea și colaborarea frumoasă, prin îndrumarea de-a lungul anilor a multor serii de exerciții spirituale, zile de reculegere și participarea la evenimentele Provinciei, cu sufletele pline de amintiri frumoase îi vom păstra memoria mereu vie în inimile noastre.

Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat un asemenea Păstor care s-a dăruit în totalitate turmei încredințate, făcându-și timp pentru toți cei care au dorit o învățătură, un cuvânt de încurajare sau îndrumare spirituală. Suntem încredințate că Isus, Arhiereul cel Veșnic, l-a primit în ceata sfinților Săi și a auzit cuvintele de întâmpinare: Bine, servitor bun și credincios! Peste puține ai fost credincios, peste multe te voi pune. Intră în bucuria Domnului tău. (Mt 25,23).

Preasfințite Florentin, din fața tronului ceresc, unde sperăm că vă aflați, mijlociți pentru noi, pentru Eparhie și pentru întrega Biserică!

Veșnica lui pomenire, vrednică de amintire!