Lăsați copiii să vină la Mine. (Lc 18,16)

Împlinirea acestui îndemn se realizează prin aducerea copiilor la Biserică, unde intră în contact cu învățătura de credință și cu Sfintele Taine, învață să-L iubească pe Cristos și să urmeze învățăturile Sale. Aceasta este una dintre cele mai mari îndatoriri a părinților creștini. Pentru ca modul de viață creștin să prindă rădăcini în sufletele copiilor, ei trebuie învățați de mici să intre în legătură cu Dumnezeu, să se roage.

Duminică, 6 iunie 2021, la Mănăstirea „Sfânta Macrina” a avut loc sărbătoarea copiilor, deoarece în cadrul Sfintei Liturghii celebrată de Pr. capelan Ioan Pop și Pr. Ioan Ureche, nouă copii l-au primit pentru prima dată pe Isus în Sfânta Împărtășanie în mod solemn. După o perioadă de pregătire catehetică sub îndrumarea Sr. Maximiliana Șanta, OSBM, în cunoașterea învățăturii creștine, copiii, împreună cu familiile lor, au trăit acest moment spiritual cu mare bucurie și emoție.

În timpul celebrării copiii și-au manifestat bucuria primirii lui Isus Euharistic prin poezii și cântece. A fost o celebrare plină de emoție și de bucurie, atât pentru copiii care l-au primit pentru prima dată pe Isus Euharistic, cât și pentru părinții lor și toți credincioșii prezenți.

Dacă prin sacramentul Botezului copiii au devenit, încă din pruncie, fii ai lui Dumnezeu, acum, trăind experiența milostivirii divine prin sacramentul Spovezii și prin primirea lui Isus în Sfânta Împărtășanie, au intrând într-o nouă etapă a vieții lor de credință.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru harurile revărsate asupra acestor copii, implorăm binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lor, cu speranța că Isus va avea mereu un loc în sufletele lor, pentru a-i călăuzi pe drumul vieții.

Surorile Baziliene