ÎNVĂȚĂMÂNT / ACTIVITĂȚI FORMATIVE

ÎNVĂȚĂMÂNT
Educația pentru copii și tineri este arta de a forma bunele deprinderi, de a dezvolta aptitudinile native și are în prim plan dezvoltarea calităților umane.
Odată cu libertatea Bisericii surorile au participat la procesul educativ al tinerelor generații. Au predat ore de religie în mai multe școli din Cluj-Napoca: Școala Generală nr. 16, Școala Constantin Brâncuși, Școala Generală nr. 22, Liceul Gheorghe Șincai, Colegiul Lucian Blaga. Au predat cursuri de Spiritualitate la Școala Postliceală Sanitară, din Cluj și la Liceul Greco-Catolic Inochentie Micu.
Actualmente, surorile baziliene sunt prezente în procesul de învățământ la toate nivelurile, de la grădiniță până la universitate:
• educarea preșcolarilor la Grădinița Confesională cu PP Sfânta Ana din Cluj-Napoca;
• învățământ în școli de stat și private: Limba engleză, Limba latină, Limba italiană; Muzică;
• învățământ în școli ale Bisericii: Muzică și cor la Liceul Greco-Catolic Inochentie Micu;
• învățământ la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Cluj-Napoca.

ACTIVITĂȚI FORMATIVE

În anul 1990, după ce editura Viața Creștină și-a reluat activitatea după 42 de ani de interzicere din partea regimului comunist, o soră baziliană a fost implicată pentru mulți ani în activitatea editurii, pe partea de redactare.

Actualmente o altă soră activează la Librăria Viața Creștină din Cluj-Napoca.