Grădinița Confesională cu PP „Sfânta Ana”, Cluj-Napoca

Grădinița Confesională cu PP „Sfânta Ana” s-a deschis în septembrie 1999, într-o casă oferită ca donație Surorilor Baziliene în anul 1994 de către Dr. Ioan Strâmbu, pe Str. Zrinyi Mikloş, nr. 10, Cluj-Napoca. Casa a fost renovată și modificată pentru a împlini cerințele, iar în august 1999 s-a făcut binecuvântarea de către PS Florentin Crihălmeanu. În septembrie 1999 grădinița a primit primele două grupe de copii în sălile de jos, iar la etaj locuiau surorile educatoare.

Chiar de la deschidere cererile au fost mai multe decât locurile disponibile. Astfel după doi ani, începând cu anul 2001 s-au deschis încă două grupe, iar programul normal al grădiniței s-a transformat în program prelungit. Apoi după câțiva ani s-a deschis și a cincea grupă de copii, până la pandemie. În general, numărul copiilor pe an este între 70-80. Actualmente grădinița funcționează cu patru grupe.

Grădinița Confesională cu PP „Sfânta Ana” creează un ambient de colaborare, disponibilitate, calm şi bună dispoziție pentru toți copiii care sunt educați aici, să poată crește şi beneficia de şanse egale de educație şi instruire. Grădinița este acreditată conform Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării și Inovarii Nr. 3560 din 30 martie 2009.

Preocuparea permanentă a cadrelor didactice este aceea de a adapta activitățile la particularitățile de vârstă şi individuale ale copiilor şi la interesele manifestate de aceștia.