Terțiarii Bazilieni

Cine sunt Terțiarii Bazilieni?

Sunt persoane laice, bărbați și femei, care se afiliază Ordinului Bazilian, Surorilor Baziliene sau Fraților Bazilieni.Terțiarii bazilieni sunt persoane care doresc să-și îmbogățească viața spirituală, care caută să trăiască mai profund poruncile lui Dumnezeu, participă la sacramentele Bisericii, colaborează la unele misiuni ale surorilor și sunt sensibili față de cei nevoiași.
Membrii terțiari nu fac voturi, cum fac călugării și nu trăiesc în comunitate. Locuiesc în familia proprie, lucrează în societate și încearcă să facă bine acolo unde e nevoie. Sunt o mărturie a creștinului devotat, urmând învățăturile Domnului nostru Isus Cristos, care a spus: Eu sunt Calea, Adevărul și Viața (Ioan 14,6).
Fac un angajament prin care promit să împlinească făgăduințele de la Botez, să răspândească Împărăția lui Dumnezeu acolo unde Domnul îi cheamă și să trăiască virtuțile creștine. Acestea sunt de fapt îndatoririle fiecărui creștin practicant.
Programul Asociaților Bazilieni oferă creștinilor adulți, bărbați și femei de orice condiție sau statut experiența de a fi împreună cu Surorile Ordinului Sf. Vasile cel Mare, în a trăi misiunea lor prin împărtășirea credinței, a viziunii și ospitalității lor:
Credința lor – le dă posibilitatea să fie o prezență vindecătoare în biserică
Viziunea lor – îi face să îndrăznească să caute noi modalități de slujire
Ospitalitatea lor – ajunge până la cei marginalizați, la cei în nevoi și la cei neînvățați.

Condiții pentru a fi terțiar bazilian:
• să aibă minimum 21 de ani, atât femei cât și bărbați.
• să dorească să-și aprofundeze viața spirituală prin trăirea evangheliei;
• să aibă sănătate mintală bună;
• să se relaționeze bine cu ceilalți;
• să se implice în misiunea Bisericii, a Ordinului și în societate;
• să participe la viața de rugăciune și misiune a Surorilor Ordinului Sf. Vasile cel Mare

Programul terțiarilor bazilieni le permite membrilor:
• să aprofundeze făgăduințele făcute la botez prin creșterea în viața lor spirituală;
• să împărtășească spiritualitatea și misiunea Surorilor Sf. Vasile cel Mare;
• să participe la viața de rugăciune a surorilor baziliene;
• să-și folosească darurile și talentele ca o prelungire a misiunii surorilor pentru cei nevoiași;
• să răspândească mesajul împărăției lui Dumnezeu;
• să lucreze împreună ca membri terțiari.

Membrii terțiari au un regulament, se întâlnesc lunar, au un președinte ales dintre ei, iar din partea Surorilor sau a Fraților este un responsabil și îndrumător spiritual care este prezent la toate întâlnirile lor.

Terțiari Bazilieni Cluj-Napoca

Terțiari Bazilieni Gherla

Terțiari Bazilieni Lugoj